1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Studer RELINK

Drukuj

System Studer RELINK Resource Linking I/O Sharing pozwala łączyć wiele konsolet Studer, znajdujących się w różnych miejscach stacji nadawczej, w celu przesyłania sygnałów audio i danych sterujących pomiędzy nimi, przy wykorzystaniu sieci.

 

Jedną z korzyści, w porównaniu do innych tego typu rozwiązań, wynikających ze stosowania systemu Studer RELINK jest to, iż jego działanie w pełni opiera się na istniejącym systemie Studer SCore, będącym integralnym elementem architektury konsolet Studera, co oznacza, iż do skonfigurowania sieci nie jest potrzebny dodatkowy sprzęt ani moduły połączeniowe. Przy użyciu RELINK można w dowolnej konfiguracji łączyć konsolety Studer Vista (5, 6, 7, 8), OnAir 2500 i 3000, a także Route 6000, komunikując te urządzenia za pomocą protokołu TCP/IP. Inne systemy sieciowe, oparte na połączeniach konsolet, są często ograniczone do jednego typu miksera.

RELINK jest systemem łatwo integrowalnym, skalowalnym i elastycznym, a do jego uruchomienia wystarczy połączenie dwóch konsolet. Skalowanie do postaci wielokonsoletowego systemu odbywa się poprzez budowę dwupoziomowej topologii, w której wszystkie sygnały są matrycowane przez urządzenie centralne, na przykład system Studer Route 6000. Aby móc korzystać z RELINK, konsolety Studer muszą mieć zainstalowane oprogramowanie w najnowszej wersji – 4.1 dla konsolet Vista, 3.1 dla systemów OnAir oraz 2.0 dla Route 6000.

System Studer D21m I/O tworzy serce wszystkich połączeń wejściowych/wyjściowych, a sieciowy przesył danych audio nie jest ograniczony do pojedynczego typu transportu – połączenia mogą być zestawiane przy użyciu konwencjonalnych łącz MADI, AES, ADAT, zwykłych analogowych przewodów miedzianych, a nawet HDLink. Każdy moduł montażowy D21m można skonfigurować do obsługi maksymalnie 384 wejść i 384 wyjść, z opcjami zastosowania różnorodnych typów interfejsów, w tym analogowych, AES, SDI, Dolby E i MADI, wszystkie w postaci ekonomicznie opłacalnych modułów, które maksymalizują możliwości wykorzystania kanałów oraz wydajność sprzętową. Wejścia i wyjścia te mogą być współużytkowane przez dowolne, a nawet wszystkie, konsolety.

Wybór źródła jest procesem transparentnym, a etykiety sygnałów są automatycznie przekazywane do miejsc przeznaczenia, dzięki czemu realizator zawsze wie, jakie źródła zostały przyłączone. Przekazywanie sygnału pomiędzy studiami jest płynne, dlatego RELINK jest systemem idealnym do przełączania źródeł podczas transmisji na żywo. Elastyczny mechanizm przełączania mikrofonów daje pewność, iż parametry pracy zdalnego mikrofonu, takie jak analogowe wzmocnienie, zasilanie fantomowe itd. nie ulegną przypadkowej modyfikacji, gdyż ich wprowadzenie wymaga potwierdzenia. W przypadku konsolet OnAir lokalny układ monitorowania jest wyciszany w punkcie transmisji, by zapobiec powstawaniu sprzężeń. Wyciszenie sygnalizowane jest czerwonym światłem i przełączane zgodnie z przełączaniem źródeł sygnału.

Gdy zastosowana jest dwupoziomowa topologia, z routerem Studer Route 6000, sygnały wejściowe i wyjściowe mogą być przetwarzane przy użyciu rozmaitych algorytmów DSP, takich jak delay czy limiter, dzięki czemu nie ma potrzeby korzystania z dodatkowego zewnętrznego sprzętu przetwarzającego. W odróżnieniu od wielu innych routerów, liczba dostępnych wejść ani wyjść nie zmienia się nawet wówczas, gdy moc obliczeniowa DSP została w pełni wykorzystana – liczba ta jest zawsze zachowywana.

Route 6000 może być sterowany z poziomu oprogramowania VSM (Virtual Studio Manager), które gwarantuje ściśle zintegrowaną kontrolę nad komutacją, przetwarzaniem i przypisaniami monitoringu poprzez dostosowywane do potrzeb użytkownika panele sprzętowe i programowe. Do monitorowania funkcjonowania systemu stosowany jest protokół SNMP, a lokalne/zdalne komunikaty mogą być przesyłane do terminali kontrolnych, sygnalizujących wystąpienie problemów.

Dodatkową funkcją, wprowadzoną w nowej wersji oprogramowania dla konsolet Studer Vista, jest sterowanie stacjami roboczymi DAW. Pozwala ona wykorzystać konsoletę Vista jako interfejs przystosowany do współpracy z wieloma dostępnymi na rynku systemami DAW, za pomocą którego można kontrolować szereg kluczowych funkcji, takich jak uzbrajanie ścieżek, ich wyciszanie, i solowanie oraz sterowanie tłumikami. Połączenie wykonuje się bardzo prosto, za pomocą przewodu Cat5, a nie wiązki przewodów MIDI, jak w niektórych innych systemach. Z poziomu GUI konsolety można nie tylko nadawać etykiety kanałom w DAW, ale też zapisywać automatykę DAW przy wykorzystaniu tłumików.

Aby zapewnić pełną niezawodność pracy RELINK wyposażono w szereg elementów redundancyjnych, opartych na sprawdzonych rozwiązaniach sprzętowych Studera.

Ogólnie rzecz biorąc, RELINK to prawdopodobnie najbardziej elastyczny, skalowalny i zintegrowany spośród dostępnych obecnie systemów współdzielenia zasobów dla stacji nadawczych.

Po prezentacji na IBC w 2008 roku, RELINK natychmiast otrzymał nagrodę STAR magazynu Broadcast Engineering, wyraźnie zaznaczając swoje pojawienie się na rynku.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 270 gości 

ESS Audio home